ವಿದೇಶಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ಪಠ್ಯ ಸಂಪುಟ

 

ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ಪಠ್ಯ ಸಂಪುಟ : 

 

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ವಿವರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1. ಸ್ವರ ಬಲ್ಲ - 1 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
2. ಸ್ವರ ಬಲ್ಲ - 2 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
3. ಅಕ್ಷರ ಬಲ್ಲ - 1 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
4. ಅಕ್ಷರ ಬಲ್ಲ - 2 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
5. ಪದ ಬಲ್ಲ - 1 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
6. ಪದ ಬಲ್ಲ - 2 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
7. ಜಾಣ - 1 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
8. ಜಾಣ - 2 ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-06-2020 10:39 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin