ವಿದೇಶಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ಪಠ್ಯ ಸಂಪುಟ

 

ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ಪಠ್ಯ ಸಂಪುಟ : 

 

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ವಿವರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1. ಅಕ್ಷರ ಬಲ್ಲ - 1 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
2. ಅಕ್ಷರ ಬಲ್ಲ - 2 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
3. ಜಾಣ - 1 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
4. ಜಾಣ - 2 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
5. ಸ್ವರ ಬಲ್ಲ - 1 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
6. ಸ್ವರ ಬಲ್ಲ - 2 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
7. ಪದ ಬಲ್ಲ - 1 ವಿಕ್ಷೀಸಿ
8. ಪದ ಬಲ್ಲ - 2 ವಿಕ್ಷೀಸಿ

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-04-2019 11:36 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin